TULÁK - SODOMKA aneb "Co by, kdyby..." 26. 9. 2015 Vysoké Mýto (a okolí :) )

Inu, kdo došel na Košumberk, neutekl a ani se neschoval, je na tomto obrázku z rána 27. 9. cca v 6:30...
Byli jste SKVĚLÍÍÍ!!!
Díky VÁM
Eva, Kačka, Lucka, David s Luckou a Marleyem, Štěpánka, Jirka, Gabča, Tom...
 
 
 
V noci ze soboty na neděli 26. - 27. září 2015 jsme se opět vydali s Tulákem za šifrovacím dobrodružstvím s tajemným panem Sodomkou. Tentokrát opět Vysoké Mýto a spíše okolí.
Hry se zůčastnilo 25 týmů z různých koutů a do cíle došly týmy tři, ovšem jen dva z nich se vším, co měli cestou posbírat a dešifrovat. A rozhodně se potili až do poslední minuty hry :) 
 
 
A co že to bylo letos na stanovištích???
 

V 18:00 byl sraz před muzeem karosářství (děkujeme velice vřele za zpřístupnění městu Vysoké Mýto), kam vás měla zavést pozvánka v podobě pohledu, zaslaného poštou každému týmu (ejhle, Česká Pošta nám nezafungovala na 100% a tímto se omlouváme týmům, kterým pohled nepřišel, zádrhel nebyl na naší straně...) Zde se týmů ujala Průvodkyně a pověděla jim pár zajímavých věcí... "Sodomka utíkal před STB. Pracoval v té době na tajném projektu, který nechtěl, aby se dostal STB do ruky, proto ho rozkouskoval na několik dílů, a protože byl vášnivý turista, zanechal je na jeho nejoblíběnějších místech, kam rád chodíval přemýšlet o svých nápadech, a vy máte teď tuto šanci, najít tento tajný projekt a v podstatě ho dostat na světlo světa...", řečeno ve zkratce oč šlo.

 
 

1. STANOVIŠTĚ

Muzeum českého karosářství

Týmy obdrželi mapu, balíček s dílkama a částí návodu a noviny (str. 1., 2., 3., 4.) 
 
Šifra:      v podobě pokuty, na ní místo místa byla jakási kolečka a čárky vždy na jedné svislé čáře. Tady se stačilo zadívat...kolečka a čárky nápadně připomínají morseovku? BINGO!!! 
 
Řešení:  PARKOVISTEUSUPERMARKETUALBERT
 
 

2. STANOVIŠTĚ

Parkoviště u supermarketu Albert

Tady na týmy čekal autobus. Podle toho jak týmy přicházeli byl zapisován čas příchodu, po dojezdu byl opět zapsán čas, kdy tým začal zase hrát a podle toho se v závěru hry tento čas týmu odečítal. 
Zde každý tým obdržel druhý balíček s dílky a další částí návodu a kartu.
 
 

3. STANOVIŠTĚ

Popovec

Tady končila jízda autobusem a odtud už museli týmy po své ose Čekala tu na ně běhací šifra.Týmy měli určené místo startu.byla to zpevněná cesta, podél které byli natlučené kolíky s kartami, na kterých byli očíslované symboly. Na obou stranách cesty stejné symboly. Týmy vybíhali po jednom a museli si zapamatovat jeden obrázek a běžet zpět, nahlásit zapisovateli a pak běžel další, dokud nezískali text celé šifry. Když měl tým doluštěno, ukázal řešení holkám u stanoviště a obdržel od nich třetí balíček s dílky a dalším kusem návodu.
 
Šifra: semafor, který se dal pohodlně rozluštit za pomoci karty, kterou týmy obdrželi v autobuse.
 

Řešení: HLEDEJTE V PROSTORU U VODNI NADRZE KAPLICKY NEKOLIKA VRB A LAVICEK V PESICICH

 

4. STANOVIŠTĚ 

Pěšice

Podle popisu, kde v Pěšicích hledat, jste měli dorazit k zastřešené ceduli s mapou, v jejímž levém dolním rožku byl nalepen výřez z mapy s logem tuláka a topografickou značkou hostince. Přímo pod stříškou byl čtvrtý balíček s dílky a kusem návodu.
 
Šifra: mapa
 
Řešení: ve výřezu mapky je celkem jasné, že se má jít do pohostinství v Řepníkách. Jelikož jsme sem tam zákeřňáci, zkusili jsme vaši pozornost a narafičili jsme vám cestu lesem po našich turistických značkách. Na každém rozcestí byly dvě, jedna ukazující správný směr, na níž bylo napsáno jednoduchou šifrou pohostinství, druhá špatný směr s nápisem tudyurcitene. Cestou jste našli další balíček s částí návodu.
 
Šifry na cedulkách: morseovka, nápis pozpátku, vynechaná písmena po sobě jdoucích písmen, smsková.
 
 

5. STANOVIŠTĚ

Řepníky - starý hostinec

V hostinci vás čekala Lucka, která si vás vyfotila a udělala vám fotečku v autobusu na níž byla šifra.
 
Šifra: 40-35-45-110-70-60-40-65-90-120-80-130-40-35-45-130-65
 
Řešení: Vydělit 5, číselná abeceda pozpátku (Z=1), STŘEMOŠNICKÁ STRÁŇ
 
 

6. STANOVIŠTĚ

Střemošnická stráň

Tady na kopci na pokloně bylo třeba chvilku pátrat. Šifra s balíčkem byla uložena v krabici u stromu.
 
Šifra: strom
 
Nápověda: šedá vlevo
 
Řešení: Začít odspodu převracet větve tak, aby šedá část čtverce s písmenem byla nalevo. S každým otočením se točí i podvětve. Správně přetočeno zde. Pak už jen čteme z leva (jakoby jsme všechna písmena nachali spadnout na posledni řádek. Vyjde text SUPSUPJDETENATVRZISTEZIZKUVSTUL
 
 

7. STANOVIŠTĚ

Žižkův stůl

Na žižkově stole jste našli v krabici další balíček s dílky a kusem návodu a ruličku s mapkou, ve které byly zakresleny barevné body, a list s barevnými body stejnými jako v mapě. Na stromech byly stejné body jako v mapě a mezi nimi různě roztahané provázky (což byl původní záměr, že z tohoto vyluštíte kam jít dál, ovšem za tmy jsme přehodnotili a dali vám k mapě právě list s těmito body).
 
Šifra: mapka a list
 
Řešení: na mapce se pospojovali body podle toho, jak bylo určeno na listu, kde vám potom vyšel průsečík s místem kam jít dál. Mapka s pospojovanými body zde. Bod dalšího stanoviště označen fialovým křížem.
 
 

8. STANOVIŠTĚ

Odbočka mezi Ž. stolem a Paletinskou kaplí

Tady jste opět našli šifru a další balíček s dílky a kusem návodu. 
 
Šifra: zde
 
Nápověda: tetris
 
Řešení: Na první i druhý pohled asi neřešitelná. Základ byl najít na spodu tabulky slovo NYNI. Podobně jako v tetrisu, toto slovo odstraníte a necháte-li písmena spadnout dolů na poslední řádek, najdete zde slovo SE. Takto se postupuje dál, až vytáhnete celý text. Vyjde: NYNI SE VYDEJTE PODEL STROMU KTERE VAM SVYMI SYMBOLY UKAZOU CESTU DOVEDOU VAS NA PALETINSKOU KAPLI.
 
 

9. STANOVIŠTĚ

Paletinská kaple

Zde na vás čekal duch Sodomky, který si tu kreslil technické výkresy. Jeden výkres jste obdrželi, což byla šifra. K tomu opět balíček s kusem návodu.
 
Šifra: auto
 
Řešení: auto na obrázku má místo kvót dvojice slov. Každá dvojice těchto slov spolu nemá zdánlivě nic společného. Pokud se na ně ovšem zadíváte lépe, každá dvojice má společně stejné jediné písmeno. vybereme tedy tato písmena a poskládáme dohromady. Text který vyjde: KOŠUMBERK
 
 
 
 

10. STANOVIŠTĚ

Košumberk

Poslední zpráva na bráně v pytli s posledním balíčkem s návodem.
 
Šifra: otázky
 
Řešení: na otázky bylo třeba si odpovědět a pak vybrat u každe odpovědi písmeno podle čísla otázky takto. Dostanete text POD STŘECHOU. 
 
 

FINÁLE

Pod střechou čekal David a ten po vás chtěl složený model z dílků, které jste sbírali cestou, přesně podle návodu (str. 1, str. 2). Zbýt měla převodovka. A to už jsme na samotnám závěru hry. Teď jste si mohli dát teplý guláš, odpočinek a počkat na vyhlášení a autobus zpět do Vysokého Mýta :)