Základní pravidla

Vydrž a přečti je. Chceš náročnou hru? Pravidla nemohou být jednoduchá. I když vypadají složitě, nebude to tak hrozné, jak to vypadá; dokonce je jakási malá šance, že někdo dojde až do cíle.

 • Trasa hry je tvořena 10-12 stanovišti (to poznáte), na kterých jsou ukryty zprávy.                                                                                                    
 •  Každá zpráva má 2 části 
 •  část putovní: zde je umístěna šifra, která po vyluštění jednoznačně určuje místo, kam máte dojít a někdy i to, co tam máte zhruba hleda             
 •  část detektivní: zde jsou umístěny indicie k řešení problému pokud není určeno jinak

      Pozor! V některých případech mohou být tyto dvě části zprávy spojeny  

      v souvislou zprávu či text. Vždy je však zřejmé, která část zprávy se týká 

      přesunu na jiné místo, a která je indicií (i když někdy možná až na druhý

      pohledJ).

 • Zpráva se na stanovišti vyskytuje ve více kopiích (může se ale stát, že je na stanovišti pouze jedna zpráva pro všechny…v tomto případě se řiďte podle instrukcí níže…), každému týmu je určena jedna kopie. Stane – li se, že na stanovišti je zpráva poslední, tým ji na stanovišti nechá pro ostatní a zprávu si opíše. Zprávy se nesmí ničit ani pozměňovat.
 • DŮLEŽITÉ! Při prohlížení zprávy dejte pozor, ať vás nevidí někdo nezasvěcený, kdo by po vašem odchodu mohl stanoviště zničit a ohrozit tak celou hru. Pokud je to možné, tým neluští zprávu v blízkosti stanoviště. Doporučená vzdálenost je mimo dohled stanoviště. Zároveň se tím vyhnete tomu, že napomůžete soupeřům.
 • Cílem hry je projít všemi stanovišti, posbírat všechny indicie a nejpozději v 5:30 v neděli dorazit na cílové shromaždiště. Na místě odevzdáte to co je dáno v aktuální hře.
 • Vyhrává ten tým, který přijde na cílové stanoviště jako první a rozluští správně detektivní část (prostě přijde za námi, řekne řešení je blablabla, no a my vám povíme. SMŮLA J…né to snad né…). Celá hra ovšem nebude jednoduchá a za vítěze se mohou pokládat všechny týmy, které se účastní s plným nasazením.

V 6:00 bude hra vyhodnocena na cílovém shromaždišti.  Na vyhodnocení jsou vítány i týmy, které hru v jejím průběhu přerušily nebo nestihly dojít do konce a nacházejí se někde na trase (možná tu na vás taky něco čeká…nikdy nevíš :-)

 • Během hry je zakázáno jít záměrně v závěsu za jiným týmem (nebo týmy) s cílem nechat se vést na další stanoviště.
 • Není – li uvedeno jinak, hry se jako kontaktní osoby neúčastní ti, kdo jsou toho času v práci (službě). Myslí se zejména pracovnice za přepážkami, uniformovaní příslušníci organizací atp. Výjimkou jsou občané v civilním oblečení ve veřejných prostorách, u nichž nelze určit, zda jsou toho času v práci (nebo ve službě).
 • Tým může využít informace od osob, které nejsou registrovanými členy týmu (tzn. „přítel na telefonu“, případně informace od náhodných kolemjdoucích). Tyto informace však mohou být pouze věcné povahy – tím rozumějte encyklopedické vědomosti, které mohou být potřebné pro vyřešení zprávy. Zapojovat osoby, které nejsou registrovanými členy týmu, do principielního řešení zprávy je zakázáno. Rozumějte tedy, že pokud půjdete domů ke kompům a zapojíte do řešení rodinu, váš tým v tuto chvíli podvádí. Domů k počítačům tedy nechoďte, kazí to hru. Prostě si zkuste chvíli namáhat hlavičky, ju?! J
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení zpráv je zakázána.
 • Tým se v průběhu hry nerozděluje, i kdyby se stalo, že je možné jít na dvě stanoviště najednou (připravujete se tím o zážitky) pokud není řečeno na začátku hry jinak.
 • Není – li výslovně uvedeno jinak, je zakázáno vstupovat do oplocených nebo jinak uzavřených soukromých prostor.
 • Při hře je dovoleno přesunovat se pomocí vlastních sil (pěšky, buďte tolerantní vůči týmům, které nemají šanci skočit domů pro kolo. Jde nám o naprosto stejné podmínky pro všechny týmy), nebo hromadné dopravy (bus, vlak). Jakýkoliv jiný způsob dopravy je zakázán. Kola nebrat!!!
 • Hráči dodržují pravidla bezpečnosti, předcházejí riziku zranění. Zejména nepřebíhají rušné ulice, nevstupují do železničních tunelů, nechodí po kolejišti vlaku apod.
 • Objeví – li se ve hře nečekaný organizační problém – např. někdo ukradne či poškodí zprávy, zraní se člen týmu… – oznamte to prosím telefonicky organizátorům.

 

 • Kontaktní telefon v případě nouze či výše zmiňovaného problému:  Šípa 733 306 528 nebo Eu 737 803 653 (na těchto telefonech vám nebude poskytnuta žádná nápověda ani pomoc při dešifrování zprávL haha)

 

Nezapomenout! V případě, že tým ukončí hru někde v průběhu, pošlete nám prosím sms, že jdete domů chrupat :-) , díky :-)